OVP’de kadınlar ve kız çocukları için özel program

2024-2026 yıllarına ilişkin Orta Vadeli Program’dan (OVP) yapılan derlemeye göre, program döneminde iş gücü piyasasına yönelik yapısal reformların hayata geçirilmesi öngörülüyor.

İstihdamın program boyunca yıllık ortalama 909 bin kişi artması ve iş gücüne katılım oranlarındaki tahmin edilen yükselişe rağmen işsizlik oranının kademeli olarak gerilemesi ve 2026’da yüzde 9,3 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Nitelikli ara eleman ihtiyacının sağlanmasına yönelik pilot illerde yapılacak analiz sonuçları dikkate alınarak sanayi ile işbirliği içinde mesleki eğitim programları hayata geçirilecek.

Her ailede en az bir çalışan olacak

İş ve meslek danışmanları aracılığıyla hane bazlı izleme sistemine geçiş sağlanarak istihdam fırsatlarının daha fazla kişiye ulaştırılması sağlanacak.

Öncelikle gençler olmak üzere her ailede en az bir çalışan olmasını sağlayacak tedbirler alınacak.

Eğitimde ve istihdamda olan gençlerin eğitime ve istihdama katılımlarını teşvik etmek amacıyla mesleki eğitim, yetkinlik ve becerilerini dikkate alan programlar hayata geçirilecek.

Geleceğin mesleklerine yönelik gençlerin kariyer farkındalıklarını artıracak program ve faaliyetler yaygınlaştırılacak.

Yeşil ve dijital dönüşüm alanlarında meslek standartları ve yeterlilikler hazırlanacak. Meslek standartlarında gerekli güncellemeler yapılacak, yeşil ve dijital yetkinlik açığı kapatılacak.

Mesleki ve teknik lise mezunlarının bulundukları bölgedeki iş kollarını önceleyecek şekilde iş gücü piyasalarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere istihdama erken dönemde katılmalarını sağlayacak düzenlemeler hayata geçirilecek, bu anlayışla meslek yüksekokullarının işlevi gözden geçirilecek.

Savunma sanayisi, yapay zeka, siber güvenlik, temiz ve sürdürülebilir enerjiyle uzay teknolojileri gibi stratejik alanlarda nitelikli iş gücü yetiştirmeye yönelik kamu-üniversite-özel sektör işbirliği programları uygulamaya konulacak.

Çalışma çağındaki her bireyin üreterek gelir elde edeceği becerilerle aidiyet hissedeceği meslekleri edinmesine yönelik programlar hayata geçirilecek.

Bireylerin istihdamda kalmalarının temin edilmesi ve sahip oldukları becerilerin günümüz ihtiyaçlarına uyarlanması için hayat boyu öğrenmeye katılım artırılacak, sektörlerle işbirlikleri güçlendirilecek.

Aktif iş gücü programları, yeşil ve dijital dönüşümün gerektirdiği işlere yönelik işgücü uyumunun sağlanmasında, yeni istihdam olanaklarının oluşturulmasında etkin şekilde uygulanacak.

Dijital ve yeşil dönüşümle değişen iş gücü piyasasına kadınların tam, eşit, güvenceli, etkin katılımlarının sağlanması ve ihtiyaç duyulacak yeni becerilerin kadınlara ve kız çocuklarına kazandırılması için özel programlar geliştirilecek.

Kadınların iş gücüne katılımlarını artıracak girişimcilik, finansal okuryazarlık, kooperatifçilik alanlarındaki programlar, kapsamları genişletilerek yaygınlaştırılacak.

Adil geçiş sürecinin gerçekleştirilebilmesine yönelik, yeşil dönüşümden etkilenebilecek bölge ve meslek gruplarında istihdam edilenlerin ihtiyaç analizi yapılacak.

Bakım veren kişilerin iş gücüne katılımını teşvik etmek ve toplumsal hayata katılımını artırmak amacıyla erişilebilir gündüz bakım merkezlerinin sayısı artırılacak.

“Aile ve Gençlik Bankası” kurulacak

Uzaktan, kısmi ve geçici süreli çalışmayla platform çalışması gibi yeni nesil esnek çalışma modellerinde yaşanan gelişmeler doğrultusunda iş dünyasının ihtiyaçları, iş-özel yaşam dengesi gözetilerek mevzuat düzenlemeleri hayata geçirilecek.

Ailenin korunması, güçlendirilmesi, evlenecek gençlerin desteklenmeleri, gençlerin gelişimleri ve girişimlerine katkı sağlanması için “Aile ve Gençlik Bankası” kurulacak.

KAYNAK: AA

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir