Resmi Gazete’de bugün (8 Mart 2023 Resmi Gazete kararları)

8 MART 2023 TARİHLİ RESMİ GAZETE

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

7439 Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı Kanunu

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI

– Gaziantep İlinde Yapılacak Olan Selülozik Elyaf Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6908)

YÖNETMELİK

– Veteriner Hekim Muayenehane ve Poliklinik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

– Satış Giderleri Tarifesi

– Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2022/1)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2023/5)

– Kamu Özel İş Birliği Projeleri ile Lisanslı İşler Kapsamında Gerçekleştirilen Yapım İşlerine İlişkin İş Deneyim Belgeleri Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

KARAR

– Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

– Anayasa Mahkemesinin 25/1/2023 Tarihli ve E: 2022/130, K: 2023/14 Sayılı Kararı

YARGITAY KARARI

– Yargıtay 4. Hukuk Dairesine Ait Karar

DANIŞTAY KARARI

– Danıştay İkinci Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*